WHK en eigenrisicodragerschap

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de werkhervattingskas (WHK) premie die u als werkgever maandelijks betaalt aan de Belastingdienst.  Met deze premie betaalt u mee aan de vergoedingen van de ziektewet (ZW) en WGA uitkeringen die twee jaar geleden door het UWV zijn betaald aan (oud)werknemers.  Maar wist u dat u voor deze premies ook eigenrisicodrager kunt zijn?


Standaard verzekerd via UWV/Belastingdienst

Een werkgever is standaard voor de ziektewet (ZW) en WGA uitkering verzekerd via de Belastingdienst. We noemen dit publiekelijk verzekerd. Maar het staat u vrij om deze verzekering elders onder te brengen. Men noemt dit eigenrisicodrager zijn voor de WGA en/of ZW. Dit eigenrisicodragerschap is privaat te verzekeren, maar niet verplicht.

Waarom u kiest om eigenrisicodrager te zijn of het publiekelijk via het UWV wilt verzekeren is afhankelijk van een aantal factoren namelijk:

  • De te betalen premie die afhankelijk is van de grote van de werkgever (loonsom twee jaar geleden, sectorale indeling en eventuele instroom in de WGA)
  • Re-integratieverplichtingen gedurende de eerste twee jaar ziekte bij ZW van ex-werknemers
  • Re-integratieverplichtingen na twee jaar ziekte bij (ex-)werknemers voor de WGA


Eigenrisicodrager voor WGA (WGA ERD) of ziektewet (ZW)

Wanneer u eigenrisicodrager bent draagt u vanaf de start van een eventuele WGA-uitkering maximaal 10 jaar zelf het risico voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemer. Bij eigenrisicodrager voor de ziektewet bent u verantwoordelijk voor de ziektewetuitkering en re-integratieverplichtingen voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Gaat een medewerker met een tijdelijk dienstverband voordat hij 104 weken ziek is uit dienst, dan betaald u de ziektewetuitkering zelf of via een private verzekeraar.

Wees er echter van bewust dat, als er sprake is van een uitkering ZW of WGA, dat dit niet enkel een uitkeringskwestie betreft maar u ook verantwoordelijk bent voor de re-integratieverplichtingen van een (ex-) werknemer.  Bent u een kleine werkgever en heeft u geen medewerker in dienst die u hierbij kan ondersteunen, dan kan de re-integratieverplichting een behoorlijke last worden als u eigenrisicodrager bent. Afhankelijk van uw situatie is het daarom goed om regelmatig stil te staan of het al dan niet wenselijk is om publiekelijk of privaat hiervoor te verzekeren.

Er zijn twee momenten per jaar dat u kunt kiezen om wel of niet eigenrisicodrager te zijn, namelijk per 1 januari of op 1 juli. Een aanvraag hieromtrent moet dan wel uiterlijk 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Om per 1 juli eigenrisicodrager te zijn dient u dus  voor 1 april actie te ondernemen richting de Belastingdienst.

Wat is er in 2022 veranderd?

Afhankelijk van uw fiscale loonsom twee jaar geleden bent u een kleine, middelgrote of grote werkgever.

In 2022 is de grens van de fiscale loonsom tussen een kleine en middelgrote werkgever flink verhoogd. Hierdoor het kan zijn dat u voorheen een middelgrote werkgever was, maar nu een kleine werkgever. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie op basis van de uitkeringen in die sector. Zij ontvangen geen premie opslag voor individuele instroom.

Een middelgrote werkgever betaalt zowel een sectorale als een individuele premie en een grote werkgever betaalt een individuele premie. Afhankelijk van de omvang en instroom in de betreffende uitkering kan het verstandig zijn om terug te keren naar het publieke bestel of juist privaat te verzekeren.

De deadline van 1 april nadert. Wenst u meer informatie over het publiekelijk verzekeren en eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met uw salarisadviseur van Xelio.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×