Disclaimer Xelio B.V.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het gebruik van de informatie op de website en de app is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Xelio B.V. behoudt het volledig auteursrecht. U mag de informatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze media her te gebruiken.


Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website en app staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Xelio B.V. streeft naar zo actueel mogelijke informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website en/of app onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededelling.  Voor het overige aanvaardt Xelio B.V. geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Xelio B.V. op deze pagina.

 

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×