Wetsvoorstel: Medewerker krijgt vergoeding voor concurrentiebeding!

Wetsvoorstel: Medewerker krijgt vergoeding voor concurrentiebeding!

Het blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vaak als standaardclausule in het contract. Dit gebeurt niet altijd om goede redenen, bijvoorbeeld wanneer de medewerker geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie. Het kan ondertussen wel een afschrikeffect hebben, waardoor medewerkers niet over durven te stappen naar een andere werkgever. Daarnaast is het voor een werkgever soms moeilijker om geschikte kandidaten te vinden. Het kabinet heeft daarom een wetsvoorstel gedaan om deze situatie te verbeteren.

Met dit wetsvoorstel worden de volgende doelen beoogd:

  • Een afname van het gebruik van het aantal (niet noodzakelijke) bedingen, waarbij de vrije arbeidskeuze, de arbeidsmobiliteit en een optimale arbeidsallocatie bevorderd worden.
  • Het in evenwicht brengen van de balans in belangen tussen werkgevers en medewerkers.
  • Het bieden van meer rechtszekerheid, zodat op voorhand duidelijk is welke rechten en plichten voor werkgevers en medewerkers gelden, waardoor een gang naar de rechter minder vaak nodig is.
  • Het in stand houden van de mogelijkheid voor werkgevers tot het beschermen van het bedrijfsdebiet.

Door deze wet worden de bestaande regels die gelden voor het concurrentiebeding aangescherpt:

  • Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Het gebied waarin de medewerker niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld.
  • Het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is).
  • Een werkgever moet de medewerker een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan.
  • De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de medewerker recht op een vergoeding van drie maanden loon.

Heb je vragen over het concurrentiebeding in dit artikel of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Stel ze gerust aan onze HR-adviseurs.

Met ons samenwerken?

Meer info
2
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×