Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023

De Werkhervattingskas (WHK) premie is een premie die u als werkgever maandelijks betaalt aan de Belastingdienst. Met deze premie betaalt u mee aan de vergoedingen van de ziektewet (ZW) en WGA uitkeringen die twee jaar geleden door het UWV zijn betaald aan (oud)werknemers. Middels de WHK beschikking of mededeling wordt u jaarlijks op de hoogte gebracht van het af te dragen percentage.

Helaas gaat het bij de vaststelling van de WHK premie vaak mis waardoor veel werkgevers dubbel verzekerd zijn of een onjuiste premie afdragen. Wij controleren jaarlijks aan de hand van de WHK beschikking of alle gegevens kloppen met de beschikking. Voor het voeren van een correcte salarisadministratie hebben wij namelijk het juiste premiepercentage nodig. Ook kan het voorkomen dat de belastingdienst verkeerde loonsommen gebruikt. Het is daarom van groot belang dat Xelio tijdig een kopie/scan ontvangt. Indien nodig kan er binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar gemaakt worden tegen de vastgestelde premie.

Eigen risicodrager

Een werkgever heeft de keuze om de ZW of WGA elders te verzekeren. Hiervoor kan de werkgever eigenrisicodrager worden wat feitelijk inhoud dat deze verzekering niet meer via het UWV loopt. In dat geval heeft dit gevolgen voor de individuele premies welke dan op nul staan op de WHK beschikking.

De WHK beschikking of mededeling wordt jaarlijks rond eind november, begin december door de belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten. De belastingdienst bepaald jaarlijks wat de nieuwe premies voor het komende jaar worden. Deze beschikking bevat dus informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie. Het is dus belangrijk dat uw salarisverwerker Xelio een kopie ontvangt van deze brief. Met deze brief kunnen wij op de juiste wijze de salarisadministratie voor u verzorgen in 2023.

 

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×