Werkhervattingskas | WHK beschikking

De Werkhervattingskas (WHK) premie is een premie die u als werkgever maandelijks betaalt aan de Belastingdienst. Met deze premie betaalt u mee aan de vergoedingen van de ziektewet (ZW) en WGA uitkeringen die twee jaar geleden door het UWV zijn betaald aan (oud)werknemers. Middels de WHK beschikking of mededeling wordt u jaarlijks op de hoogte gebracht van het af te dragen percentage.

Helaas gaat het bij de vaststelling van de WHK premie vaak mis waardoor veel werkgevers dubbel verzekerd zijn of een onjuiste premie afdragen. Wij controleren jaarlijks aan de hand van de WHK beschikking of alle gegevens kloppen met de beschikking. Voor het voeren van een correcte salarisadministratie hebben wij namelijk het juiste premiepercentage nodig. Het is daarom van groot belang dat Xelio tijdig een kopie/scan ontvangt. Mocht u de WHK beschikking of mededeling reeds binnen hebben dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk naar uw contactpersoon bij Xelio op te sturen.

Wat staat er in de brief? En waarom is deze belangrijk?

Het sectornummer staat in de brief tezamen met de WHK premie die is opgebouwd uit de componenten WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen, WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen en ZW-lasten. Deze individuele premiepercentages kunnen per werkgever afwijken.

Waarom wijken de premie percentages af per werkgever?

Afhankelijk van de totale loonsom van sociaal verzekerd personeel in het referentiejaar, worden werkgevers ingedeeld in drie groepen, namelijk kleine werkgevers, middel grote en grote werkgevers. Kleine en startende werkgevers betalen een percentage gebaseerd op de sector. Een middelgrote werkgever betaalt, afhankelijk van de hoogte van het SV loon, het percentage gebaseerd op de sector en individuele premie opslag afhankelijk van een eventuele schade last die, volgens de wet- en regelgeving, aan u als werkgever toegewezen kan worden. Bij grote werkgevers is het percentage volledig individueel gebaseerd op een eventuele ten lasten van de werkgever betaalden uitkeringen.

Eigen risicodrager

Een werkgever heeft de keuze om de ZW of WGA elders te verzekeren. Hiervoor kan de werkgever eigenrisicodrager worden wat feitelijk inhoud dat deze verzekering niet meer via het UWV loopt. In dat geval heeft dit gevolgen voor de individuele premies welke dan op nul staan op de WHK beschikking.

De WHK beschikking of mededeling wordt jaarlijks rond eind november, begin december door de belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten. De belastingdienst bepaald jaarlijks wat de nieuwe premies voor het komende jaar worden. Deze beschikking bevat dus informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie. Het is dus belangrijk dat uw salarisverwerker Xelio een kopie ontvangt van deze brief. Met deze brief kunnen wij op de juiste wijze de salarisadministratie voor u verzorgen in 2022.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×