Verbod nevenwerkzaamheden en noodzakelijke scholing

Verbod nevenwerkzaamheden en noodzakelijke scholing

Afgelopen zomer hebben er met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht plaatsgevonden. Eén van deze wijziging per 1 augustus 2022 is het verbod nevenwerkzaamheden en het vergoeden van noodzakelijke scholing.

Verbod nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus is een algemeen verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden in een arbeidsovereenkomst niet meer toegestaan. Het is dus niet toegestaan dat u als werkgever uw medewerker zonder meer verbied elders werkzaamheden te mogen verrichten. Verbieden mag nog wel, maar alleen als u als werkgever daar een goede, objectieve reden voor heeft, zoals de gezondheid en veiligheid van de medewerker, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten. Maar het mogen ook andere redenen zijn. Het verwarrende van deze wijziging in de regelgeving is dat het vervolgens niet verplicht is om de reden van tevoren schriftelijk vast te leggen, de reden voor het verbod mag ook later worden gegeven.

Het is daarom belangrijk om een goed artikel verbod nevenwerkzaamheden op te nemen in de arbeidsovereenkomst die u als werkgever voldoende beschermt, maar wel aan de wet voldoet. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Noodzakelijke scholing

Vanaf 1 augustus 2022 mag u als werkgever de kosten van bepaalde scholing niet meer verhalen op uw medewerker. Het gaat dan om opleidingen die u als werkgever verplicht bent aan te bieden op grond van toepasselijk Unierecht, toepasselijk nationaal recht, een collectieve arbeidsovereenkomst, of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals opleidingen op het gebied van veiligheid of vakbekwaamheid.

Kortgezegd gaat het om scholing die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie. Kosten hiervoor mogen niet verhaald worden op de medewerker. Dat is ook het geval als een medewerker een opleiding volgt in het kader van een verbetertraject of herplaatsing. Niet alleen de kosten voor de opleiding maar ook de tijd van de opleiding wordt in dit geval gezien als arbeidstijd en mogen dan ook niet verhaald worden op de medewerker.

Een studiekostenbeding dat voor 1 augustus 2022 is afgesproken en toe ziet op betaling van studiekosten van verplichte opleidingen is nietig (ongeldig).

Er is een uitzondering voor opleidingen die een medewerker op grond van beroepskwalificatie moet volgen. Deze uitgezonderde beroepen zijn vastgelegd in de regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. Deze beroepen vallen niet onder de nieuwe regels. Een overzicht kan je hier vinden: wetten.nl – Regeling – Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen – BWBR0023396 (overheid.nl)

Met ons samenwerken?

Meer info
2
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×