Vakantiebijslag of vakantiegeld?

Vakantiebijslag of vakantiegeld?

De dagen worden weer langer en de zomervakantie komt voor menigeen alweer in zicht. Met de zomervakantie in het vooruitzicht heb je als werkgever veelal ook weer te maken met uitbetaling van vakantiebijslag, in de volksmond ook wel vakantiegeld genoemd. In dit artikel nemen we je mee in het gegeven ‘vakantiebijslag’.

Wat is vakantiebijslag?

Iemand die het heeft over vakantiegeld, bedoelt meestal vakantiebijslag. Dat is namelijk de officiële wettelijke term voor vakantiegeld. Daarnaast hoor je ook vaak de term vakantietoeslag langskomen. Strikt genomen is vakantiegeld het normale loon dat een medewerker doorbetaald krijgt als hij vakantie opneemt, vandaar dat dit niet de juiste benaming is voor de vakantiebijslag die veelal jaarlijks wordt uitgekeerd aan een medewerker.

Vakantiebijslag is een bedrag van minstens 8% van het brutoloon en is vastgelegd in wetgeving. Aan dit brutoloon zit een maximum namelijk maximaal driemaal het minimumloon. Hier mag positief van afgeweken worden in de voordeel van de medewerker via de arbeidsovereenkomst en/of CAO, zowel in het percentage als het maximum. Het komt zelden voor dat een werkgever namelijk dit maximum hanteert en veelal wordt standaard het percentage van 8% of hoger van het totale brutoloon van de medewerker betaald.

De werkgever moet de vakantiebijslag in principe apart uitkeren. Dat zijn de algemene regels.

Vakantiebijslag uitbetalen

Als werkgever heb je de verplichting om minstens één keer per jaar vakantiebijslag te betalen en wel uiterlijk in de maand juni. De meeste werkgevers kiezen ervoor om dat in mei of juni te doen en hebben dat vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst. Het totaal aan opgebouwde vakantiebijslag moet terug te vinden zijn op de loonstrook.

Hierbij telt elk uur dat hij werkt mee: sinds 1 januari 2018 geldt dat ook voor het loon door overwerk  (de volle waarde van deze uren, dus ook een eventuele overwerktoeslag).

De jaarlijkse uitbetaling is het meest gangbaar onder werkgevers. Maar twee keer per jaar of iedere maand mag ook, mits een eventueel van toepassing zijnde CAO daar niets anders over heeft vastgelegd.

Uiteraard moet over de uitbetaling van de vakantiebijslag loonheffingen worden afgedragen.

Vakantiebijslag bij ziekte

Hoe zit het als een van je medewerkers ziek wordt? De zieke medewerker bouwt in dat geval vakantiebijslag op over zijn actuele loon, dat kan lager liggen dan zijn normale loon.

Vakantiebijslag en ontslag

Bij ontslag werkt het uitbetalen van vakantiebijslag heel simpel: het vakantiebijslag gaat mee in de eindafrekening. De vertrekkende medewerker krijgt het saldo aan vakantietoeslag dat hij heeft opgebouwd tot de datum van ontslag.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×