Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Per praktijk- of werkleerplaats kunt u maximaal € 2.700, – subsidie ontvangen per schooljaar (mits aan de voorwaarden is voldaan). Met behulp van de subsidie Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling uit.

De Subsidie Praktijkleren wordt door de overheid onder voorwaarden verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

 • Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro);
 • VMBO met een leerwerktraject in het derde of vierde jaar;
 • VMBO Entree Opleiding;
 • MBO-BBL (let op: géén Mbo-BOL en Derde Leerweg);
 • Duale en Deeltijd – Hbo-opleidingen Techniek / Landbouw/ Natuurlijke omgeving/ Gezondheidszorg/ Gedrag & Maatschappij
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voorwaarden mbo-bbl

De meeste aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren die wij vanuit Xelio aanvragen zijn gericht op de mbo-bbl opleidingen. De subsidievoorwaarden voor de subsidieregeling praktijkleren voor mbo-bbl opleidingen zijn:

 • Het bedrijf is een SBB erkend leerbedrijf voor de betreffende mbo-opleiding
 • De opleiding is gericht op een volledig diploma dat is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
 • Minimaal 200 begeleidde onderwijsuren per studiejaar door de onderwijsinstelling
 • Minimaal 610 klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar in het leerbedrijf
 • Een door alle partijen getekende en gedateerde praktijkleerovereenkomst
 • Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming
 • Een administratie waaruit de begeleiding blijkt en hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald (bijv. onderdelen uit het BPV-handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken)
 • Een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond


Extra toeslag Subsidie Praktijkleren

Ook is er een extra subsidie mogelijk voor bepaalde sectoren (horeca, recreatie, landbouw en conjunctuurgevoelige sectoren) die een mbo bbl-leerplek aanbieden en voor bedrijven die een duale of deeltijdse hbo-opleiding aanbieden waarbij de beroepsuitoefening een verplichtonderdeel vormt en waarvan de CROHO code valt in de onderteken techniek of gezondheidszorg.

Om in aanmerking te komen voor de extra toeslag voor specifieke sectoren die een bbl-leerplek aanbieden, moet de juiste SBI-code op uw Kamer van Koophandel (Kvk) staan die hoort bij één van de sectoren.

Om in aanmerking te komen voor de extra toeslag voor een duale of deeltijdse hbo-opleiding wordt er gekeken naar de CROHO-Code waarmee de student geregistreerd staat bij DUO.

 

Aanvragen van de Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren kunt u na afloop van het schooljaar aanvragen bij het RVO. De looptijd van de subsidie aanvraag is van donderdag 2 juni 2022 t/m vrijdag 16 september 2022 (17:00 uur).

In juli en augustus vragen wij voor een groot deel van onze klanten de subsidies aan. Indien wij voorgaand jaar een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling Praktijkleren voor u hebben aangevraagd, nemen wij contact met u op met de vraag of u wederom de Subsidieregeling Praktijkleren via ons wenst aan te vragen.  Hiervoor hebben wij o.a. de getekende praktijkovereenkomst nodig en een machtiging dat wij de Subsidieregeling Praktijkleren voor u aanvragen.

Wenst u meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren of verdere ondersteuning hieromtrent? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Xelio, wij helpen u graag met de aanvraag.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×