Subsidie Praktijkleren

Tegemoetkoming voor begeleiding leerling

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

 

Voorwaarden subsidie Praktijkleren 2020 – 2021

De subsidie Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro)

  • VMBO-2 en Entree Opleiding
  • MBO-BBL (let op: géén MBO-BOL en Derde Leerweg)
  • Duale en Deeltijd – HBO opleidingen Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij
  • Promovendi en Toio’s

Daarnaast dient u aan administratieve vereisten te voldoen:

  • door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst
  • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
  • administratie waaruit de begeleiding blijkt (bijv.onderdelen uit het BPV handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken)
  • kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond

U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

 

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2021, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2020-2021. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u geen E-Herkenning of wilt u graag dat wij de subsidie voor u aanvragen, stuur dan voor 6 september 2021 de volledig getekende Praktijk overeenkomst (POK) van de onderwijs instelling naar info@xelio.nl Dan zorgen wij voor een tijdige aanvraag van de subsidie. Het bedrag aan subsidie wordt achteraf toegekend. Het budget aan subsidiegeld wordt verdeeld over het aantal aanvragen.

 

Coulance vanwege het coronavirus

De overheid heeft besloten bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering te brengen op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mochten. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment er coulant wordt omgegaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×