Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Uw medewerkers zorgen voor het succes van uw organisatie. Het zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving is daarbij van belang. Om snel inzicht te krijgen in (eventuele) risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid én om deze risico’s adequaat aan te pakken, is iedere werkgever vanuit de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bestaat uit een lijst met risico’s omtrent de veiligheid en (on)gezondheid van het werk. Het doel van de RI&E is eventuele ongevallen, verzuim etc. te voorkomen. Bij de RI&E dient ook een plan van aanpak opgesteld te worden waarin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Wanneer RI&E verplicht vanuit Arbowet?

Het opstellen van een RI&E is al verplicht op het moment dat er iemand onder gezag voor uw organisatie werkzaam is. Dit kan zowel via een arbeidsrechtelijke aanstelling, of een derde persoon zijn die ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid (bijvoorbeeld een uitzendkracht, stagiaire, meewerkende partner etc.).  Heeft u maximaal 40 uur per week werk? Dan mag u de checklist gezondheidsrisico’s gebruiken en hoeft u geen RI&E te hebben.

De RI&E heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het gaat erom dat de RI&E actueel is. Een verbouwing, wijzigen van de werkmethoden/omstandigheden/gebruikte techniek (bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe machines) zijn redenen om de RI&E bij te stellen. Het plan van aanpak om de risico’s aan te pakken moet in ieder geval actueel zijn.


Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s)

Ook voor DGA’s geldt, indien hij/zij werkgever is en dus mensen onder gezag voor hem of haar werken, dat er een verplichtstelling is voor de RI&E. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een meewerkende partner binnen het bedrijf.

Geen RI&E – boete

Heeft u geen RI&E, maar bent u wel RI&E plichtig, dan kunt u een boete krijgen wanneer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer u te maken krijgt met een bedrijfsongeval kan naar de RI&E worden gevraagd. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kan de boete van het niet hebben van een RI&E variëren tussen de € 450,- en € 4.500,- euro. De kosten voor het niet hebben van een plan van aanpak variëren tussen de € 300,- en € 3.000,- euro.

Wat nu?

Ga na of u een RI&E heeft en zo ja; of deze actueel is. Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee.  U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon.

 

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×