Is mijn RI&E nog actueel?

Is mijn RI&E nog actueel?

Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht een RI&E te hebben (Risico Inventarisatie & Evaluatie). De RI&E beschrijft welke risico’s het werk voor de werknemers met zich brengt. De RI&E bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico beperkende maatregelen en de risico’s voor de werknemers. Bij het opstellen van de RI&E neem je een plan van aanpak op, waarin je aangeeft welke maatregelen de werkgever neemt om de risico’s tegen te gaan.

De RI&E hoeft niet jaarlijks gewijzigd of opgesteld te worden. De Arbowet geeft enkel aan dat hij aan gewijzigd moet worden als daar een aanleiding toe is. Denk bijvoorbeeld als of werkomstandigheden veranderen, maar ook aan de aanschaf van nieuwe machinelijnen, belangrijke verbouwingen of nieuwbouw. Waar het om gaat is dat de RI&E een volledig en kloppend beeld geeft van de arborisico’s in het bedrijf.

De RI&E kun je zelf maken of je kunt je laten bijstaan door een arbodeskundigen. Op www.rie.nl zijn een aantal hulpmiddelen te vinden die je kunnen helpen bij het opstellen of actualiseren van de RI&E. Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je hierover uiteraard contact opnemen met één van de adviseurs van Xelio.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×