Prinsjesdag, de effecten op het gebied van personeel en salaris

Op dinsdag 21 september is het belastingplan 2022 gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Dit jaar zijn er minder maatregelen getroffen dan in andere jaren. Maar er zijn zeker wel wijzigingen aangekondigd. Hieronder vindt u een overzicht van die wijzigingen.


Onbelaste thuiswerkvergoeding

Hoewel de laatste maanden weer meer medewerkers naar kantoor reizen, zal het hybride werken (tijd en plaats onafhankelijk werken) niet meer verdwijnen. Een deel van alle medewerkers zal mogelijk ook structureel (gedeeltelijk) thuis werken. Wil je als werkgever een thuiswerkvergoeding geven voor bepaalde kosten (zoals stookkosten, koffie etc.), dan is deze per 2022 gericht vrijgesteld tot een bedrag van € 2,- per dag. Dit betekent dat u tot € 2,- per dag onbelast mag vergoeden.

Stel dat een medewerker op één dag een halve dag thuiswerkt en een halve dag op kantoor. En hij rijdt met een terbeschikkinggestelde auto. Dan is het niet toegestaan om tegelijkertijd met het ter beschikking stellen van de auto ook een vergoeding voor het thuiswerken te geven.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is een vaste reiskostenvergoeding enkel toegestaan voor de dagen dat de medewerker naar kantoor reist.  De vaste reiskostenvergoeding wordt dan pro rato toegepast op basis van het aantal dagen dat een medewerker in de regel naar kantoor gaat.

Een vaste reiskostenvergoeding mag u enkel toepassen als er voor die dag geen thuiswerkvergoeding wordt gegeven en vice versa.

Bijtelling emissievrije personenauto’s

Standaard bedraagt een bijtelling op een auto 22% van de cataloguswaarde in 2022. Deze bijtelling is afhankelijk van de CO2 uitstoot. Voor auto’s die emissievrij (elektrisch) zijn geldt er een korting op de bijtelling tot een bepaalde cataloguswaarde. In 2022 wordt deze korting verlaagd. Per 1 januari bedraagt de bijtelling van een emissie-vrije auto 16% over de cataloguswaarde tot een bedrag van € 35.000,-. Over de cataloguswaarde boven de € 35.000,-  moet 22% bijtelling betaald worden.  Auto’s op waterstof en zonne-energie krijgen een bijtelling van 16% over de gehele cataloguswaarde.

STAP
De subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022. Medewerkers en werkzoekenden van 18 jaar en ouder kunnen per 1 maart 2022 het STAP budget aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Het doel van dit budget is het helpen ontwikkelen tijdens de loopbaan. Het STAP budget bedraagt maximaal € 1.000,- per persoon per jaar. Er zijn uiteraard nadere gespecificeerde voorwaarden verbonden aan dit budget.

Vrije ruimte WKR 2022

De vrije ruimte bedraagt per 1 januari 2022 1,7 % over de eerste € 400.000,- van de loonsom en 1,18% over het bedrag boven € 400.000,-.

Aanpassing fiscale regeling aandelenopties
Vanaf 1 januari 2022 wordt het aantrekkelijker om werknemers te belonen met aandelenopties omdat het belastingmoment verschoven kan worden. De huidige regelgeving zegt dat het aandelenoptierecht belast wordt op het moment dat de optierechten worden omgezet in aandelen. Vanaf 2022 mag men er ook voor kiezen om de belasting te heffen op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. De huidige regeling zorgt er vaak voor dat er geen middelen zijn om aan de belastingheffing te voldoen. Met deze nieuwe keuzemogelijkheid wordt hier beter op ingespeeld.

WW-premies per 2022

Vanaf de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (1 januari 2020) moeten werkgevers, afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst, een hoge of lage Awf (WW) premie betalen. Bij contracten die schriftelijk zijn overeengekomen voor onbepaalde tijd met vaste uren geldt een lage WW premie. Flexibele contracten en contracten voor bepaalde tijd hebben te maken met een hoge WW premie. De lage premie bedraagt in 2022 2,2% en de hoge premie 7,7%.

Per 1 januari 2022 moet daarnaast de lage WW premie worden herzien als de werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. Dan moet met terugwerkende kracht over het gehele jaar de hoge WW premie worden afdragen. In 2020 en 2021 is deze herzieningssituatie opgeschort vanwege Corona. Deze herzieningssituatie treedt echter wel in 2022 in werking.

WBSO
Het aanvraagproces van WBSO (Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk) wordt flexibeler en eenvoudiger. De manier van verrekenen verandert, waardoor het voordeel sneller verrekend kan worden met minder administratieve lasten.

Ouderschapsverlof
Vanaf augustus 2022 heeft een medewerker bij het opnemen van ouderschapsverlof, gedurende 9 weken, recht op een uitkering van het UWV. De uitkering is maximaal 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximumdagloon. (Het UWV stelt deze bedragen jaarlijks vast.) Een voorwaarde voor deze uitkering is dat de medewerker deze 9 weken verlof opneemt voor de eerste verjaardag van het kind.

Wilt u meer weten over één van de bovenstaande wijzigingen of advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×