Jaarlijks naverrekenen verzekeringen

Heeft u voor uw werknemers een verzuimverzekering, een WGA Gat verzekering of een andere verzekering afgesloten t.b.v. arbeidsongeschiktheid? Diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vragen ieder jaar weer om na te verrekenen. Dit dient in de eerste vier maanden van het nieuwe jaar plaats te vinden. Waarom is dit eigenlijk?

Risicoverzekeringen
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn risicoverzekeringen. In eerste instantie heeft de werknemer er geen voordeel bij. Deze verzekeringen worden afgesloten om bepaalde financiële gevolgen af te dekken. Een verzuimverzekering of een WGA Gat verzekering is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Zo heeft u als werkgever gedurende twee jaar een loondoorbetalingsplicht en re-integratieplicht. Het zijn gedurende die twee jaar niet enkel de loonkosten die doorbetaald moeten worden.

U moet daarnaast rekening houden met kosten voor het vervangen van die medewerker en mogelijke re-integratiekosten. Afhankelijke van het soort verzekering kunt u ervoor kiezen om bepaalde risico’s mee te verzekeren. Beoordeel daarom regelmatig of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw wensen.

Voorschotpremie

Deze arbeidsongeschiktheidsrisicozekeringen worden betaald op basis van een voorschot, afhankelijk van de te verwachten loonsom. Na het kalender jaar verzoekt de verzekeraar u de definitieve loonsom door te gegeven zodat het juiste salaris is gedekt bij ziekte en de juiste premie is betaald, het naverrekenen.

Waar moet u op letten

Uiteraard zijn er een aantal zaken waar u op moet letten bij het opgeven van de loonsom voor de naverrekening van de verzekering:

  • Zijn de werknemers aangemeld en/of afgemeld (met de juiste uit dienst datum)?
  • Zijn stagiaires uitgesloten?
  • Is de DGA wel of niet opgenomen in de verzekering en is het salaris gemaximeerd?
  • Controleer het bestand en de loonsom, ook op werknemers die onder de no-risk UWV vallen. Deze werknemers hoef je niet te verzekeren, want bij ziekte ontvang je een ziektewet uitkering van het UWV
  • Wil je oproepkrachten wel/niet verzekeren? Ze zijn namelijk vaak korte tijd in dienst. Check echter hiervoor wel de polisvoorwaarden of zij uitgesloten mogen worden.

 

Hulp nodig bij de controle van de aanlevering van de naverrekening? Neem dan contact op met uw salarisadviseur.

 

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×