Betaald ouderschapsverlof – Veel gestelde vraag: mag ik als werkgever weigeren?

Betaald ouderschapsverlof – Veel gestelde vraag: mag ik als werkgever weigeren?

Ouderschapsverlof is één van de vele soorten verlof die Nederland kent. Het ouderschapsverlof stelt medewerkers in staat om bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Men kan meer wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Tot het kind van jouw medewerker 8 jaar is heeft de medewerker recht op maximaal 26 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt aan onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 2022 is er een wijziging op deze wet gekomen en zijn de eerste 9 weken, gedurende het eerste levensjaar van het kind, betaald tot 70% van het (maximum) dagloon. Dit betaald ouderschapsverlof heeft tot een golf van meer aanvragen van het verlof geleid.

Een aanvraag van (betaald ouderschapsverlof) kan organisatorisch ongemak opleveren. Vaak krijgen wij dan ook de vraag ‘Mag ik het ouderschapsverlof weigeren’? In principe mag je een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Enkel bij zwaarwegend bedrijf- of dienstbelang kan je de verdeling/gewenste wijze van invulling van de verlofuren voor een redelijke termijn wijzigen. Er is alleen niet snel sprake van een dergelijk belang. Organisatorisch ongemak is er echter geen van.

Maar zou je als werkgever moeten willen weigeren? In veel gevallen kunnen de werkgever en zijn medewerker in goed overleg afspraken maken die voor beiden passend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bepaald vast moment in de week waardoor er minimaal sprake is van invloed op de organisatie. De medewerker krijgt vervolgens meer balans tussen werk en privé. De hele opzet van deze wet was immers dat ouders meer tijd bij hun kind kunnen zijn. Dit levert de werkgever uiteindelijk een tevredener en mogelijk ontspannende medewerker op die doorgaans productiever is. En dan is het probleem van vervanging veelal ondergeschikt.

Het is raadzaam om de afspraken die over het ouderschapsverlof gemaakt worden schriftelijk vast te leggen. Denk daarbij aan het aantal op te nemen uren ouderschapverlof per week, voor welk kind het betreft en voor hoelang.

Wil je met ons van gedachten wisselen over een mogelijke organisatorische invulling of de vastlegging van het ouderschapsverlof? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Met ons samenwerken?

Meer info
2
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×