Intrekken goedkeuring Modelovereenkomsten belastingdienst (voor inhuur ZZP’ers)

De Belastingdienst heeft enkele goedgekeurde modelovereenkomsten op hun website staan die gebruikt kunnen worden door opdrachtgevers en zelfstandigen om de omstandigheden van de opdracht vast te leggen. Vanwege het Deliveroo arrest trekt de belastingdienst de goedkeuring van bepaalde modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in.

Om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt er gekeken naar alle omstandigheden. Persoonlijke arbeid, de verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren, is één van de punten om te beoordelen welke arbeidsrelatie er van toepassing is. Als er sprake was van vrije vervanging, was er in het verleden geen sprake van een dienstbetrekking. Dit kon je vastleggen door gebruik te maken van een modelovereenkomst met vrije vervanging.

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad (Deliveroo arrest) kan de modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging echter niet langer deze zekerheid bieden. Dit omdat er wordt gekeken naar alle omstandigheden en niet enkel of er sprake is van vrije vervanging. Daarom trekt de Belastingdienst haar goedkeuring voor deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in.

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 1 oktober 2023 een brief aan alle partijen die een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging ter goedkeuring aan de Belastingdienst heeft voorgelegd en ook goedgekeurd heeft gekregen. Iedereen die de modelovereenkomst niet heeft voorgelegd krijgt geen brief, maar even goed is de intrekking ook voor die overeenkomsten van toepassing.

De Belastingdienst blijft doorgaan met het afleggen van bedrijfsbezoeken en het doen van boekenonderzoeken, ondanks het handhavingsmoratorium dat loopt tot eind 2025. Hierbij kunnen ze ook de arbeidsrelaties beoordelen. Mocht er sprake zijn van een dienstbetrekking, dan geeft de Belastingdienst aanwijzingen om dit eventueel aan te passen. Er worden geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opgelegd, behalve in het geval van kwaadwillendheid. Niettemin raden wij aan om jouw situatie te beoordelen en zo nodig aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid.

Het is voor iedere opdrachtgever en opdrachtnemer van belang om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen vóór 1 januari 2024.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×