Belasting over vakantiegeld

Belasting over vakantiegeld

In de maand mei of juni wordt meestal het vakantiegeld uitbetaald aan de medewerkers, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd. De loonheffingen welke over het vakantiegeld ingehouden moet worden kan per medewerker enorm verschillen en dat wil bij jouw medewerkers nog wel eens vragen oproepen.

Maandelijks wordt er op het salaris van de medewerker al loonheffing ingehouden en wordt er loonheffingskorting toegepast. Het uitbetaalde vakantiegeld komt echter bovenop het inkomen en wordt daardoor belast volgens de belastingschijf die we het bijzonder tarief noemen. Hoeveel loonheffing over bijzonder tarief betaalt wordt is afhankelijk van het jaarinkomen.
Voor de berekening van de in te houden loonheffingen gaan we uit van het salaris dat de medewerker in het voorafgaande jaar heeft ontvangen. Indien niet het gehele voorafgaande jaar is gewerkt, gaan we het ontvangen salaris herleiden naar een jaarloon. Verwacht je dat de medewerker aan het eind van het jaar moet bijbetalen, omdat hij bijvoorbeeld een hoger salaris heeft ontvangen en/of meer is gaan werken. Dan kun je met je medewerker afspreken dat er meer loonbelasting en premies wordt ingehouden. Dit mag alleen met toestemming/op verzoek van de medewerker.

– Tot een met inkomen van 11.777 euro is het bijzonder tarief 0%
– Bij een inkomen van 11.778 en tot en met 12.409 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 8,43% = 28,54%
– Bij een inkomen van 12.410 en tot en met 22.981 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 31,43% = 5,54%
– Bij een inkomen van 22.982 en tot en met 24.812 euro is het bijzonder tarief 36,97% – 2,47% = 34,50%
– Bij een inkomen tussen 24.813 en tot en met 39.957 euro is het bijzonder tarief 36,97% + 4,16% = 41,13%
– Bij een inkomen van 39.958 tot en met 75.518 is het bijzonder tarief 36,97% + 13,14% = 50,11%
– Bij een inkomen van 75.519 tot en met 134.929 euro is het bijzonder tarief 49,50% + 6,51% = 56,01%
– Bij een inkomen van 134.930 euro of hoger is het bijzonder tariefpercentage 49,50%

Bij vragen over het toegepaste percentage bijzonder tarief, kun je altijd contact opnemen jouw contactpersoon binnen Xelio.

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×