Wat biedt onze HRM adviseur u als werkgever

 • HRM-scan
 • Personeelshandboek
 • WAB
 • Beoordelen en Functioneren
 • HRM-scan

  Als u personeel in dienst heeft dan is het belangrijk dat personele processen duidelijk omschreven en vastgelegd zijn.

  Onze HRM adviseur scant uw personele processen en aanwezige vastlegging om vervolgens advies en ondersteuning te bieden op de gebieden waar dit nodig is. Denk hierbij aan:

  • werving en selectie;
  • in- en uitdienstprocedure;
  • opleidingsbeleid en studieovereenkomsten;
  • beoordelen en functioneren;
  • personeelshandboek;
  • gebruikersovereenkomsten;
  • beloningssystemen en indeling in functieprofielen.

  De Xelio HRM-scan kan worden aangevuld met de Salarisscan waarbij ook de salarisprocessen worden gescand. De HRM adviseur wordt hierbij ondersteund door een salarisadviseur. Denk hierbij aan het doorlichten van:

  • contractuele vastlegging ten aanzien van de wet WAB;
  • fiscale regels inzake netto vergoedingen;
  • opvolging cao;
  • vastlegging salariswijzigingen;
  • muteren wijzigen van gegevens medewerker.

  Deze scan kunt u ook aanvragen wanneer u geen gebruik maakt van de diensten van Xelio.

 • Personeelshandboek

  Een personeelshandboek is een praktisch en onmiskenbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met uw personeelsleden. Het zorgt voor duidelijkheid en structuur voor uw personeel en bedrijf. Tevens bent u als werkgever juridisch ingedekt.

  Wanneer uw bedrijf onder een cao valt liggen veel afspraken hierin al schriftelijk vast, maar is een personeelshandboek een aanvulling hierop voor de interne (gedrags)regels en richtlijnen. Valt uw bedrijf niet onder een cao, dan is het nog belangrijker om alle regels en afspraken goed vast te leggen.

  Een personeelshandboek bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • huis- en gedragsregels;
  • vakantie en verlof;
  • thuiswerken;
  • (ziekte)-verzuim;
  • werktijden;
  • belonen en beoordelen;
  • functieprofielen en omschrijvingen;
  • opleidingsbeleid.

  Een op maat gemaakt personeelshandboek voor uw bedrijf kan veel vragen en problemen voorkomen!

   

 • WAB

  Sinds 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in gegaan. In deze belangrijke wet zijn de regels in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht veranderd. Deze wet heeft gevolgen voor de ketenregeling, ontslagrecht, transitievergoeding, oproepkrachten, de premie voor de WW en payrolling.

  Het is voor u als werkgever belangrijk om zorgvuldig te kijken waar deze wet uw bedrijf raakt. Dit hoeft u natuurlijk niet zelf te doen! Onze HRM adviseur is volledig op de hoogte van alle facetten van de WAB en kan het volgende voor u betekenen:

  • controleren of er van alle personeelsleden een getekend contract aanwezig is in het personeelsdossier;
  • controleren of deze contracten correct zijn op inhoud én volledigheid;
  • aanbieden van (standaard)contracten bij het ontbreken van contracten binnen uw bedrijf;
  • contoleren of er bij alle nul-urencontracten van 12 maanden of langer een vaste uren aanbod is gedaan en is opgenomen in het personeelsdossier;
  • controleren of u de afwijzing van de medewerker getekend heeft vastgelegd.
 • Beoordelen en Functioneren

  Voor veel werkgevers is dit niet het favoriete onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar het is wel een erg belangrijk onderdeel, uw personeel is namelijk het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf!

  Onze HRM adviseur biedt u professionele ondersteuning bij het voeren én op de juiste manier vastleggen van beoordelings- en functioneringsgesprekken.
  Tevens neemt zij u de voorbereiding, planning en afronding zoals het zorgen voor een getekende versie in het personeelsdossier uit handen.

  Wanneer een werknemer niet functioneert of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt kan de HRM adviseur u ondersteunen bij het inzetten van een verbetertraject of met het proces van waarschuwen, loon opschorten en andere sancties.

  Voor het voeren van de beoordelings- en functioneringsgesprekken is vastlegging van verantwoordelijkheden en taken in een functieprofiel natuurlijk onmisbaar. Ook daar kan onze HRM adviseur u als werkgever mee ontlasten.

Wij gaan voor effectief en efficiënt HRM

Wij willen u ontzorgen en ondersteunen op het gebied van HRM. Voor advies op het gebied van personeel / HRM, ontslag en arbeidsrecht of heeft u ondersteuning nodig bij de functionering- en beoordelingsgesprekken wij helpen u graag.

Benieuwd wat we voor u kunnen doen?

Neem contact op met Xelio

Met ons samenwerken?

Word partner
3
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×